Reservasjoner i Reservasjonsregisteret

Publisert 12.03.2014
I likhet med de foregående årene var det også i 2013 en økning i det samlede antall reservasjoner i Reservasjonsregisteret
Brønnøysundregistrene
tracking