Årsregnskap:
82,4 %
gjennom Altinn i 2013
Løsøreregisteret:
7 billioner
i pantsatte heftelser
Foretaksregisteret:
26 295
nye AS i 2013
jubileum_224.jpg

2013 var det store jubileumsåret: Brønnøysundregistrene feiret 25 år som egen statlig etat, og Altinn kunne feire sine første 10 år.

En egen forenklingsseksjon ble etablert 1. januar 2013. Dette var et sprang framover for Brønnøysundregistrenes rolle i arbeidet med å gjøre Norge enklere...

Under mottoet «Altinn der du er» ble det høsten 2013 åpnet for at utviklere kan lage egne løsninger, apper og tjenester basert på grunnteknologien til...

Mer enn sju millioner oppslag mot Brønnøysundregistrenes datasett i datahotellet til Difi i 2013.

Det hendte i 2013
14.jan
Store besparelser ved digital konkursbehandling

Brønnøysundregistrene lanserer tjenesten «Konkursbehandling». Denne Altinn-tjenesten, som er designet for å gjøre bostyrers oppgaver enklere, gir store besparelser for samfunnet.

24.mai
Fusjon og fisjon av selskaper via Altinn

Fra 24. mai kan du melde både fusjon og fisjon elektronisk til Foretaksregisteret gjennom Samordnet registermelding i Altinn. Dermed er den elektroniske løsningen komplett.

 

30.mai
Historiske handelsregistre over til Riksarkivet

De historiske handelsregistrene overført fra Brønnøysundregistrene til Riksarkivet. Arbeidet ble fullført i løpet av høsten.

12.jun
Brønnøysundregistrene 25 år

Brønnøysundregistrene feiret i 2013 25 år som egen etat. Dette ble blant annet markert med utgivelse av ei jubileumsbok.

01.jul
Mindre papir ut ved nyregistrering

Enhetsregisteret sender ikke lenger ut brev nummer to ved nye registreringer.

03.sep
«Starte og drive bedrift»-dag i Namsos

Brønnøysundregistrene og Altinn tok initiativ til en informasjons- og inspirasjonsdag for nyetablerere og nystartede foretak. Det første arrangementet ble lagt til Namdalshagen i Namsos.

07.okt
Sterkere pådriver for forenkling

– Vi tar sikte på å bli en sterkere pådriver for forenkling. Næringslivet skal ikke behøve å rapportere de samme opplysningene mer enn en gang til det offentlige, sier Are Trælvik, underdirektør i Forenklingsseksjonen ved Brønnøysundregistrene.

24.okt
Vellykket konferanse for etablererveiledere

Gode, nyttige og utfordrende foredrag. Praktisk nyttig møte- og nettverksarena. Superlativene sto i kø hos de 160 deltakerne på Etablererveilederkonferansen som Brønnøysundregistrene og Altinn arrangerte i Bergen, 23. og 24. oktober.

Brønnøysundregistrene
tracking