Forenklingsseksjonen - til brukerne på brukernes premisser

En egen forenklingsseksjon ble etablert 1. januar 2013. Dette var et sprang framover for Brønnøysundregistrenes rolle i arbeidet med å gjøre Norge enklere og bedre for næringslivet og det offentlige.

Publisert 10.03.2014, oppdatert 10.03.2014

Are TrælvikÅ gjøre norsk forvaltning enklere for innbyggerne å forholde seg til og å sette ut i livet forenklingstiltak for næringslivet har høg prioritet, både i samfunnsdebatten og i myndighetenes prioriteringer.

- Visjonen vår er å bli den ledende forenklingsaktøren i det offentlige, sier underdirektør i Forenklingsseksjonen ved Brønnøysundregistrene, Are Trælvik (bildet). Seksjonen ble i løpet av året oppbemannet fra seks til ti årsverk. Disse er kommet godt i gang med å bistå og være tett på i forenklingsarbeidet, både internt ved Brønnøysundregistrene, overfor offentlige etater i Norge og overfor næringslivet.

Et viktig virkemiddel i Forenklingsseksjonens arbeid er mulighetene oppgaveregisterloven gir. Loven skal vitaliseres slik at intensjonene bedre kan oppfylles.

–  Forenklingsseksjonens rolle er ikke å være et enda et «tilsyn» som  skal utøve kontroll. Vi kommer med den verktøykassas om Brønnøysundregistrene rår over, og gir råd om hvordan disse verktøyene best kan brukes, sier Are Trælvik.

Digital konkursbehandling gir storgevinst

Digitalisert konkursbehandling forenkler bostyrers oppgaver og sparer samfunnet for 30-40 millioner årlig.

Papir ut - elektronisk registrering inn

Papiret er på tur ut som informasjonsbærer i dagens registervirkelighet. Stadig flere foretak velger elektronisk registrering.

Mindre revisjon og færre NUFer

Blant de 26 295 nye aksjeselskapene som ble registrert i løpet av året som gikk, valgte om lag 70 prosent ikke å ha revisjon av årsregnskapene sine, mot vel 66 prosent i 2012.

Sju billioner i tinglyste heftelser

I Løsøreregisteret ved Brønnøysundregistrene er det pantsatt heftelser for store verdier. De største verdiene er knyttet til pant som bankene krever som sikkerhet for lån til næringsdrivende. Verdien av disse heftelsene er i dag på 7 164 201 303 702 kroner over sju billioner.

Mer fornøyde brukere

Nærmere 90 prosent av våre brukere mener de kan stole på informasjonen fra oss, og at opplysningene de sender til oss blir behandlet på en sikker måte.

7,4 millioner oppslag mot våre åpne data

I 2013 ble det gjort 7,4 millioner oppslag mot Brønnøysundregistrenes datasett i datahotellet til Difi.

Jubileumsåret 2013

2013 var det store jubileumsåret: Brønnøysundregistrene feiret 25 år som egen statlig etat, og Altinn kunne feire sine første 10 år.

Altinn - ti år med forenkling

4. desember 2013 kunne Altinn feire ti år. Det har vært ti år med forenkling og digitalisering for både næringsdrivende og privatpersoner.

Altinn sørger for mindre tidsbruk

Den store undersøkelsen «Paying taxes 2014» ble gjennomført, og kunne vise til at Altinn har vært og er en god investering.

Altinn der du er

Under mottoet «Altinn der du er» ble det høsten 2013 åpnet for at utviklere kan lage egne løsninger, apper og tjenester basert på grunnteknologien til Altinn.

Brønnøysundregistrene
tracking