Sju billioner i tinglyste heftelser

I Løsøreregisteret ved Brønnøysundregistrene er det pantsatt heftelser for store verdier. De største verdiene er knyttet til pant som bankene krever som sikkerhet for lån til næringsdrivende. Verdien av disse heftelsene er i dag på 7 164 201 303 702 kroner over sju billioner.

Publisert 10.03.2014, oppdatert 10.03.2014

Summen, drøye syv billioner ett hundre og seksti milliarder, er tinglyst i Løsøreregisteret siden oppstarten av registeret i 1981. Heftelser og lån som er slettet er ikke med i regnestykket.

 Dette er store verdier og varierer naturlig nok fra år til år. 2013 var summen rundt 500 milliarder kroner høyere enn i 2012, men rundt 65 milliarder lavere enn 2010. Totalverdien har bare gått oppover, fra 2.5 billioner i 2006 til altså 7,1 i dag, opplyser avdelingsdirektør Eirik Kristiansen.

Summen består av salgspant i bil for privatpersoner, og for næringsdrivende er det blant annet pant i driftstilbehør, varelager og fordringer (factoring) som utgjør de største verdiene.

Totalsummen består av frivillig pant og utleggspant. Alt som er registrert hos oss er offentlig og brukes daglig av blant annet kredittopplysningsforetakene.  Skal du ha lån i en bank, er opplysninger fra oss viktige for kredittvurderingen, sier Kristiansen.

Løsøreregisteret, som er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre, ble etablert i 1981 og var det første registeret i det som senere ble kjent som Brønnøysundregistrene.

Graf

Den grafiske framstillingern  viser antall milliarder tinglyste verdier, fordelt på år siden 2006. Blå linje viser den samlede verdien, mens den røde linjen viser tinglyste verdier per år.

Forenklingsseksjonen - til brukerne på brukernes premisser

En egen forenklingsseksjon ble etablert 1. januar 2013. Dette var et sprang framover for Brønnøysundregistrenes rolle i arbeidet med å gjøre Norge enklere og bedre for næringslivet og det offentlige.

Digital konkursbehandling gir storgevinst

Digitalisert konkursbehandling forenkler bostyrers oppgaver og sparer samfunnet for 30-40 millioner årlig.

Papir ut - elektronisk registrering inn

Papiret er på tur ut som informasjonsbærer i dagens registervirkelighet. Stadig flere foretak velger elektronisk registrering.

Mindre revisjon og færre NUFer

Blant de 26 295 nye aksjeselskapene som ble registrert i løpet av året som gikk, valgte om lag 70 prosent ikke å ha revisjon av årsregnskapene sine, mot vel 66 prosent i 2012.

Mer fornøyde brukere

Nærmere 90 prosent av våre brukere mener de kan stole på informasjonen fra oss, og at opplysningene de sender til oss blir behandlet på en sikker måte.

7,4 millioner oppslag mot våre åpne data

I 2013 ble det gjort 7,4 millioner oppslag mot Brønnøysundregistrenes datasett i datahotellet til Difi.

Jubileumsåret 2013

2013 var det store jubileumsåret: Brønnøysundregistrene feiret 25 år som egen statlig etat, og Altinn kunne feire sine første 10 år.

Altinn - ti år med forenkling

4. desember 2013 kunne Altinn feire ti år. Det har vært ti år med forenkling og digitalisering for både næringsdrivende og privatpersoner.

Altinn sørger for mindre tidsbruk

Den store undersøkelsen «Paying taxes 2014» ble gjennomført, og kunne vise til at Altinn har vært og er en god investering.

Altinn der du er

Under mottoet «Altinn der du er» ble det høsten 2013 åpnet for at utviklere kan lage egne løsninger, apper og tjenester basert på grunnteknologien til Altinn.

Brønnøysundregistrene
tracking