Altinn der du er

Under mottoet «Altinn der du er» ble det høsten 2013 åpnet for at utviklere kan lage egne løsninger, apper og tjenester basert på grunnteknologien til Altinn.

Publisert 10.03.2014, oppdatert 10.03.2014

Åpent, enkelt og kraftfullt er stikkord som følger de nye grensesnittene til Altinn, også kalt APIer. De nye grensesnittene tilrettelegger for at Altinn skal være portaluavhengig, det vil si at brukerne kan finne informasjonen via de kanalene de ønsker.

Kontekstbasert og portaluavhengig

– Altinn skal bli kontekstbasert og portaluavhengig. Ved å åpne opp for et stort sett API-er vil utviklere kunne lage egne løsninger, sa Altinn-direktør Kjersti Lauritzen (bildet t.h.) om de nye mulighetene i løsningen.

Delte koden

4. desember 2013, på dagen ti år etter åpningen av Altinn, ble denne koden delt på kodedelingsplattformen GitHub.

Lauritzen ga et konkret eksempel på hvordan en app for for Altinn meldingsboks med integrasjon mot ID-porten kan brukes:

Forenkler rapportering

– Det vil i framtida bli mulig å sende inn rapporter til for eksempel Fiskeridirektoratet på enkelt vis. Innsending kan gjøres via app på smarttelefon, der bilde og rapporter sendes rett inn.

I desember 2013 ble det mulighet for å hente og lese innhold i Altinn-meldingsboksen brukeren har tilgang til. I 2014 vil det bli mulig å sende inn via nye grensesnitt.

Lanserer digitale tjenester

Flere offentlige etater vil lansere digitale tjenester der Altinns teknologi ligger til grunn.

Blant annet kan Bergen kommune sende meldinger til sine innbyggere og næringslivet via løsningen «Svar Ut». Det nye grensesnittet åpner for at disse meldingene enkelt kan leses på mobil eller på kommunens nye nettsted.

Mann på talerstol«Altinn der du er» lanseres.  Altinns Andreas Hamnes orienterer om mulighetene som ligger i de nye grensesnittene til Altinn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forenklingsseksjonen - til brukerne på brukernes premisser

En egen forenklingsseksjon ble etablert 1. januar 2013. Dette var et sprang framover for Brønnøysundregistrenes rolle i arbeidet med å gjøre Norge enklere og bedre for næringslivet og det offentlige.

Digital konkursbehandling gir storgevinst

Digitalisert konkursbehandling forenkler bostyrers oppgaver og sparer samfunnet for 30-40 millioner årlig.

Papir ut - elektronisk registrering inn

Papiret er på tur ut som informasjonsbærer i dagens registervirkelighet. Stadig flere foretak velger elektronisk registrering.

Mindre revisjon og færre NUFer

Blant de 26 295 nye aksjeselskapene som ble registrert i løpet av året som gikk, valgte om lag 70 prosent ikke å ha revisjon av årsregnskapene sine, mot vel 66 prosent i 2012.

Sju billioner i tinglyste heftelser

I Løsøreregisteret ved Brønnøysundregistrene er det pantsatt heftelser for store verdier. De største verdiene er knyttet til pant som bankene krever som sikkerhet for lån til næringsdrivende. Verdien av disse heftelsene er i dag på 7 164 201 303 702 kroner over sju billioner.

Mer fornøyde brukere

Nærmere 90 prosent av våre brukere mener de kan stole på informasjonen fra oss, og at opplysningene de sender til oss blir behandlet på en sikker måte.

7,4 millioner oppslag mot våre åpne data

I 2013 ble det gjort 7,4 millioner oppslag mot Brønnøysundregistrenes datasett i datahotellet til Difi.

Jubileumsåret 2013

2013 var det store jubileumsåret: Brønnøysundregistrene feiret 25 år som egen statlig etat, og Altinn kunne feire sine første 10 år.

Altinn - ti år med forenkling

4. desember 2013 kunne Altinn feire ti år. Det har vært ti år med forenkling og digitalisering for både næringsdrivende og privatpersoner.

Altinn sørger for mindre tidsbruk

Den store undersøkelsen «Paying taxes 2014» ble gjennomført, og kunne vise til at Altinn har vært og er en god investering.

Brønnøysundregistrene
tracking