Jubileumsåret 2013

2013 var det store jubileumsåret: Brønnøysundregistrene feiret 25 år som egen statlig etat, og Altinn kunne feire sine første 10 år.

Publisert 10.03.2014, oppdatert 10.03.2014

Liv Floa Bang var en av de første som begynte ved Løsøreregisteret, som var det første registeret i Brønnøysund. Her skåler veteranen for jubilanten.

Brønnøysundregistrene har riktignok en lang forhistorie: 1. januar 1980 ble det første registeret, Løsøreregisteret, etablert som egen seksjon under Sorenskriveren i Brønnøy.

Det var 14 ansatte, og optimistene antok at det muligens kunne bli noen flere – etter hvert.

Åtte år, og tre-fire registre senere, ble Registerenheten i Brønnøysund egen statlig etat under Justisdepartementet. Siden gikk det bare én vei. Det var dette 25 års-jubileet som ble feiret av tilreisende gjester sammen med 570 ansatte. Man feiret en eventyrlig utvikling, og 25 år med orden, forenkling og digitalisering for innbyggerne i Norge og for norsk næringsliv. Jubileet fant sted i juni 2013 med stor tilstelning og påfølgende middag med underholdning. Også ei jubileumsbok ble gitt ut, hvor registeretatens historie dokumenteres grundig.

3.-4. desember var det duket for 10 års-bursdag for Altinn. Arrangementet ble holdt i Oslo. Brønnøysundregistrene har driftsansvar for denne nasjonale portalen. De fleste og største tjenesteeierne holder hus i hovedstaden.

Altinn startet forsiktig med tre visjonære eiere: Skattedirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. Det er en bråmoden og solid 10-åring som i dag eies av 41 tjenesteeiere. Altinn har en brukerandel som for mange tjenester ligger svært nært 100 prosent, og har blitt navet i en nasjonal digital offentlig utvikling, til gode for både for Kari og Ola Nordmann og for hele norsk næringsliv.

Forenklingsseksjonen - til brukerne på brukernes premisser

En egen forenklingsseksjon ble etablert 1. januar 2013. Dette var et sprang framover for Brønnøysundregistrenes rolle i arbeidet med å gjøre Norge enklere og bedre for næringslivet og det offentlige.

Digital konkursbehandling gir storgevinst

Digitalisert konkursbehandling forenkler bostyrers oppgaver og sparer samfunnet for 30-40 millioner årlig.

Papir ut - elektronisk registrering inn

Papiret er på tur ut som informasjonsbærer i dagens registervirkelighet. Stadig flere foretak velger elektronisk registrering.

Mindre revisjon og færre NUFer

Blant de 26 295 nye aksjeselskapene som ble registrert i løpet av året som gikk, valgte om lag 70 prosent ikke å ha revisjon av årsregnskapene sine, mot vel 66 prosent i 2012.

Sju billioner i tinglyste heftelser

I Løsøreregisteret ved Brønnøysundregistrene er det pantsatt heftelser for store verdier. De største verdiene er knyttet til pant som bankene krever som sikkerhet for lån til næringsdrivende. Verdien av disse heftelsene er i dag på 7 164 201 303 702 kroner over sju billioner.

Mer fornøyde brukere

Nærmere 90 prosent av våre brukere mener de kan stole på informasjonen fra oss, og at opplysningene de sender til oss blir behandlet på en sikker måte.

7,4 millioner oppslag mot våre åpne data

I 2013 ble det gjort 7,4 millioner oppslag mot Brønnøysundregistrenes datasett i datahotellet til Difi.

Altinn - ti år med forenkling

4. desember 2013 kunne Altinn feire ti år. Det har vært ti år med forenkling og digitalisering for både næringsdrivende og privatpersoner.

Altinn sørger for mindre tidsbruk

Den store undersøkelsen «Paying taxes 2014» ble gjennomført, og kunne vise til at Altinn har vært og er en god investering.

Altinn der du er

Under mottoet «Altinn der du er» ble det høsten 2013 åpnet for at utviklere kan lage egne løsninger, apper og tjenester basert på grunnteknologien til Altinn.

Brønnøysundregistrene
tracking