Altinn - ti år med forenkling

4. desember 2013 kunne Altinn feire ti år. Det har vært ti år med forenkling og digitalisering for både næringsdrivende og privatpersoner.

Publisert 10.03.2014, oppdatert 10.03.2014

I mai 2004 kunne initiativtakerne til Altinn gratulere hverandre. Fra venstre: Daværende direktør ved Brønnøysundregistrene Erik Fossum, direktør i Statens lånekasse Magne Mevold, direktør i SSB Svein Longva og skattedirektør Bjarne Hope.

Fra en tanke om å forene kreftene på tvers av etater og forvaltningsnivåer, til styrket samarbeid og digitalisering. Jubilanten Altinn ble feiret både blant ansatte i Brønnøysund og i to innholdsrike fagdager i Oslo med flere ulike bidragsytere.

Det var nok ingen som kunne ha forutsett hvilken effektiv digitaliseringsmotor som ble skapt for næringslivet og det offentlige da Altinn åpnet i 2003. Da Altinn ble lansert var mye tungvint, noe fungerte ikke, og noen brukere var ikke klar til å lære seg ny teknologi. Allerede før Altinn rakk å fylle ett år, i november 2004, passerte skjema nummer to millioner gjennom Altinn. I 2010 hadde 50 millioner skjema passert, og i 2013 hadde næringsliv og privatpersoner sendt inn om lag 95 millioner skjema gjennom Altinn. Stadige oppgraderinger av løsningen har gitt stor kapasitet og sikker drift. Samtidig anslår næringslivet en betydelig redusert tidsbruk ved bruk av rapportering gjennom Altinn.

–Tre tjenesteeiere, Skatteetaten Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene, er nå blitt til 41. Altinn er ikke lenger en portal med skjema, men en kapasitetssterk løsning med en rekke ulike tjenester som melding inn, melding ut, innsynstjenester og samhandlingstjenester på tvers av etater. Kort sagt, et ønske om forenkling er blitt realisert, og gjennomføres daglig, sier Altinn-direktør Kjersti Lauritzen.

Forenklingsseksjonen - til brukerne på brukernes premisser

En egen forenklingsseksjon ble etablert 1. januar 2013. Dette var et sprang framover for Brønnøysundregistrenes rolle i arbeidet med å gjøre Norge enklere og bedre for næringslivet og det offentlige.

Digital konkursbehandling gir storgevinst

Digitalisert konkursbehandling forenkler bostyrers oppgaver og sparer samfunnet for 30-40 millioner årlig.

Papir ut - elektronisk registrering inn

Papiret er på tur ut som informasjonsbærer i dagens registervirkelighet. Stadig flere foretak velger elektronisk registrering.

Mindre revisjon og færre NUFer

Blant de 26 295 nye aksjeselskapene som ble registrert i løpet av året som gikk, valgte om lag 70 prosent ikke å ha revisjon av årsregnskapene sine, mot vel 66 prosent i 2012.

Sju billioner i tinglyste heftelser

I Løsøreregisteret ved Brønnøysundregistrene er det pantsatt heftelser for store verdier. De største verdiene er knyttet til pant som bankene krever som sikkerhet for lån til næringsdrivende. Verdien av disse heftelsene er i dag på 7 164 201 303 702 kroner over sju billioner.

Mer fornøyde brukere

Nærmere 90 prosent av våre brukere mener de kan stole på informasjonen fra oss, og at opplysningene de sender til oss blir behandlet på en sikker måte.

7,4 millioner oppslag mot våre åpne data

I 2013 ble det gjort 7,4 millioner oppslag mot Brønnøysundregistrenes datasett i datahotellet til Difi.

Jubileumsåret 2013

2013 var det store jubileumsåret: Brønnøysundregistrene feiret 25 år som egen statlig etat, og Altinn kunne feire sine første 10 år.

Altinn sørger for mindre tidsbruk

Den store undersøkelsen «Paying taxes 2014» ble gjennomført, og kunne vise til at Altinn har vært og er en god investering.

Altinn der du er

Under mottoet «Altinn der du er» ble det høsten 2013 åpnet for at utviklere kan lage egne løsninger, apper og tjenester basert på grunnteknologien til Altinn.

Brønnøysundregistrene
tracking