Det hendte i Altinn 2013

Publisert 10.03.2014, oppdatert 10.03.2014
  • Januar: Samhandlingstjenesten Konkursbehandling fra Brønnøysundregistrene ble lansert som den første tjenesten i sitt slag i Altinn. Samhandlingstjenesten er designet for å gjøre bostyrers oppgaver enklere, og gir store besparelser til samfunnet. Tjenesten inneholder åtte innsendingstjenester, åtte innsynstjenester og 26 meldingstjenester.
  • Mars: Første år med selvangivelsen på ny Altinn-plattform.
  • Mars og april: Første året med to åpningsdager for selvangivelsen. Den første dagen, 19. mars, fikk alle som hadde registrert seg som e-bruker tilgang til selvangivelsen. 2. april fikk de som ikke hadde registrert seg som elektronisk bruker tilgang.
  • Juni: Som følge av endringsbehov fra brukere og tjenesteeiere ble det gjennomført en oppgradering av Altinn. Endringer som bedrer stabilitet og ytelse hadde høy prioritet. Det ble også lagt til rette for større vedlegg, og Altinn 1 ble avviklet. Alle tjenester er heretter å finne på ny Altinn-plattform.
  • August: I en brukerundersøkelse blant bedriftsledere kom det fram at digitale skjema i Altinn sparer bedriftene for tidsbruk som tilsvarer 1 milliard kroner årlig.
  • Oktober: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) inn som ny tjenesteeier. Dette førte til at Personopplysningsblanketten ble digital og vil være en av om lag 1.200 tjenester i Altinn. NSM ble tjenesteeier nummer 41 i Altinn.
  • Oktober: Sjøfartsdirektoratet erstattet 50 papirskjema med ett søknadsskjema. Sjøfolk som tidligere skulle søke om maritime sertifikater måtte inntil høsten 2013 forholde seg til et 50-talls ulike skjema på papir. Nå foregår søknadsprosessen i ett skjema i Altinn.
  • November: Altinn kom i ny versjon. Dette innebar en helt ny enhetsprofil, forbedringer av brukskvalitet og tilgangsstyring, og første versjon av et helt nytt teknisk utsnitt som tok steget mot et åpnere Altinn. – Vi lanserer en rekke forbedringer av Altinn som legger grunnlaget for helelektronisk dialog mellom det offentlige og næringslivet framover, sa næringsminister Monica Mæland. Produksjonssettingen var den første som ble gjennomført uten nedetid i Altinn.
  • 4. desember 2013: 10 år siden Altinn gikk på lufta. Dette ble markert med Altinn-dagene som gikk av stabelen i Oslo 3. og 4. desember. – Vi er kommet lenger enn de aller fleste land, spesielt på digitale tjenester og skjema for næringslivet, sa Altinn-direktør Kjersti Lauritzen.

Forenklingsseksjonen - til brukerne på brukernes premisser

En egen forenklingsseksjon ble etablert 1. januar 2013. Dette var et sprang framover for Brønnøysundregistrenes rolle i arbeidet med å gjøre Norge enklere og bedre for næringslivet og det offentlige.

Digital konkursbehandling gir storgevinst

Digitalisert konkursbehandling forenkler bostyrers oppgaver og sparer samfunnet for 30-40 millioner årlig.

Papir ut - elektronisk registrering inn

Papiret er på tur ut som informasjonsbærer i dagens registervirkelighet. Stadig flere foretak velger elektronisk registrering.

Mindre revisjon og færre NUFer

Blant de 26 295 nye aksjeselskapene som ble registrert i løpet av året som gikk, valgte om lag 70 prosent ikke å ha revisjon av årsregnskapene sine, mot vel 66 prosent i 2012.

Sju billioner i tinglyste heftelser

I Løsøreregisteret ved Brønnøysundregistrene er det pantsatt heftelser for store verdier. De største verdiene er knyttet til pant som bankene krever som sikkerhet for lån til næringsdrivende. Verdien av disse heftelsene er i dag på 7 164 201 303 702 kroner over sju billioner.

Mer fornøyde brukere

Nærmere 90 prosent av våre brukere mener de kan stole på informasjonen fra oss, og at opplysningene de sender til oss blir behandlet på en sikker måte.

7,4 millioner oppslag mot våre åpne data

I 2013 ble det gjort 7,4 millioner oppslag mot Brønnøysundregistrenes datasett i datahotellet til Difi.

Jubileumsåret 2013

2013 var det store jubileumsåret: Brønnøysundregistrene feiret 25 år som egen statlig etat, og Altinn kunne feire sine første 10 år.

Altinn - ti år med forenkling

4. desember 2013 kunne Altinn feire ti år. Det har vært ti år med forenkling og digitalisering for både næringsdrivende og privatpersoner.

Altinn sørger for mindre tidsbruk

Den store undersøkelsen «Paying taxes 2014» ble gjennomført, og kunne vise til at Altinn har vært og er en god investering.

Altinn der du er

Under mottoet «Altinn der du er» ble det høsten 2013 åpnet for at utviklere kan lage egne løsninger, apper og tjenester basert på grunnteknologien til Altinn.

Brønnøysundregistrene
tracking