Altinn sørger for mindre tidsbruk

Den store undersøkelsen «Paying taxes 2014» ble gjennomført, og kunne vise til at Altinn har vært og er en god investering.

Publisert 10.03.2014, oppdatert 10.03.2014

Klikk for å lese mer om rapportenUndersøkelsen sammenlignet 189 land og undersøkte både skatte- og avgiftsnivå, skatteregelverk og hvor mange timer en referansebedrift med 60 ansatte ville bruke på skatte- og avgiftsrapportering i de ulike landene.

– Med et ellers høyt kostnadsnivå for bedrifter i Norge, er det veldig bra at Norge kommer godt ut på dette området, sa statsminister Erna Solberg og viste til at Altinn har hatt stor betydning når det gjelder avbyråkratisering og tidsbruken på skatterapportering. Statsministeren var tilfreds med at norske bedrifter bruker bare halvparten så mye tid på skatterapportering som gjennomsnittet i EU.

Det er ingen tvil om at Altinn spiller en viktig rolle for Norges gode plassering. Undersøkelsen viste at norske bedrifter bruker 83 timer til rapportering. Til sammenligning er tidsbruken i Tyskland på 218 timer, Danmark bruker 130 timer, Sverige 122 timer og i Storbritannia er tidsbruken estimert til 110 timer. Samme type bedrift i Brasil vil måtte belage seg på å måtte bruke hele 2600 timer. I USA ligger tidsbruken på 175 timer, mens tilsvarende bedrift i Japan bruker hele 330 timer.

–Denne undersøkelsen understreker hvor viktig forenkling og effektivisering er for norsk næringsliv. Norge er kommet et godt stykke på vei etter ti år med Altinn, sa statsministeren.

Det var PricewaterhouseCoopers (PwC), Verdensbanken og den internasjonale finansorganisasjonen IFC som stod for undersøkelsen.

Forenklingsseksjonen - til brukerne på brukernes premisser

En egen forenklingsseksjon ble etablert 1. januar 2013. Dette var et sprang framover for Brønnøysundregistrenes rolle i arbeidet med å gjøre Norge enklere og bedre for næringslivet og det offentlige.

Digital konkursbehandling gir storgevinst

Digitalisert konkursbehandling forenkler bostyrers oppgaver og sparer samfunnet for 30-40 millioner årlig.

Papir ut - elektronisk registrering inn

Papiret er på tur ut som informasjonsbærer i dagens registervirkelighet. Stadig flere foretak velger elektronisk registrering.

Mindre revisjon og færre NUFer

Blant de 26 295 nye aksjeselskapene som ble registrert i løpet av året som gikk, valgte om lag 70 prosent ikke å ha revisjon av årsregnskapene sine, mot vel 66 prosent i 2012.

Sju billioner i tinglyste heftelser

I Løsøreregisteret ved Brønnøysundregistrene er det pantsatt heftelser for store verdier. De største verdiene er knyttet til pant som bankene krever som sikkerhet for lån til næringsdrivende. Verdien av disse heftelsene er i dag på 7 164 201 303 702 kroner over sju billioner.

Mer fornøyde brukere

Nærmere 90 prosent av våre brukere mener de kan stole på informasjonen fra oss, og at opplysningene de sender til oss blir behandlet på en sikker måte.

7,4 millioner oppslag mot våre åpne data

I 2013 ble det gjort 7,4 millioner oppslag mot Brønnøysundregistrenes datasett i datahotellet til Difi.

Jubileumsåret 2013

2013 var det store jubileumsåret: Brønnøysundregistrene feiret 25 år som egen statlig etat, og Altinn kunne feire sine første 10 år.

Altinn - ti år med forenkling

4. desember 2013 kunne Altinn feire ti år. Det har vært ti år med forenkling og digitalisering for både næringsdrivende og privatpersoner.

Altinn der du er

Under mottoet «Altinn der du er» ble det høsten 2013 åpnet for at utviklere kan lage egne løsninger, apper og tjenester basert på grunnteknologien til Altinn.

Brønnøysundregistrene
tracking