Tilleggsreservasjoner i Reservasjonsregisteret 2010-2013

Publisert 12.03.2014
F.o.m. 1.6.2009 (etter lovendring) ble det i tillegg mulig å registrere flere telefonnummer og sekundær adresse i Reservasjonsregisteret.
Brønnøysundregistrene
tracking