Innsendte årsregnskap 2010-2013

Publisert 12.03.2014
Antall innsendte årsregnskap økte med 5,2% (14 693 stk) fra 2012 til 2013. Det er antall årsregnskap sendt inn elektronisk via Altinn-portalen som fortsetter å øke, sist år med 9,4% (21 184 stk). Den elektroniske innkomsten er dermed 82,4%, en økning på 4,0% (3,2 prosentpoeng) fra 2012 til 2013. Mangelfulle årsregnskap blir nektet. Antall nektede årsregnskap levert via Altinn økte i 2013 (9,3%) ift. 2012 (9,0%).
Brønnøysundregistrene
tracking