Fordeling av løpende forsinkelsesgebyr per 1. september

Publisert 12.03.2014
Om komplett årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding ikke er sent til Regneskapsregisteret før 1. august ved papirinnsending – eller før 1. september ved elektronisk innsending – vil det bli regnet forsinkelsesgebyr.
Brønnøysundregistrene
tracking