Aksjeselskap oversendt tingretten for manglende innsending av årsregnskap for 2011

Publisert 12.03.2014
Antall aksjeselskap som blir oversendt tingretten på grunn av manglende innsending av årsregnskap, har en økning på hele 54,3 % (269 stk) i 2013 sammenliknet med 2012. Over halvparten av aksjeselskapene som ble oversendt tingretten i 2013 for manglende innsending av 2011-årsregnskapet ble tvangsoppløst. Prosentandelen som retter opp forholdet ved at årsregnskap blir sendt inn (etter oversendelse til tingretten), var i 2013 på 33,6 % (mot 37,8 % i 2012).
Brønnøysundregistrene
tracking