Tinglysninger 2010-2013

Publisert 12.03.2014
Etter en liten nedgang i 2008 har antall tinglysninger totalt økt jevnt de senere år. Fra 2012 til 2013 var økningen på 4,1% (19 370 stk). Siden 2008 har antall tinglysninger økt med 31,9% (120 348 stk).
Brønnøysundregistrene
tracking