Åpnede gjeldsforhandlinger og tinglyste gjeldsordninger 2010-2013

Publisert 12.03.2014
Tendensen med reduksjon i åpnede gjeldsforhandlinger og tinglyste eiendommer fortsetter. Størst er reduksjonen av tvungen gjeldsordning med 12,8% i 2013 sammenliknet med 2012.
Brønnøysundregistrene
tracking