Registrerte tvangsforretninger, tvangssalg av fast eiendom og utleggsforretninger

Publisert 12.03.2014
I 2013 har antall tvangsforretninger økt med hele 17,0% (3 468 stk) i forhold til 2012. Antall tvangssalg fast eiendom har også økt med 17% (2 686 stk).
Brønnøysundregistrene
tracking