Foretak oversendt tingretten

Publisert 12.03.2014
Antall foretak oversendt tingretten reduseres også i 2013.

Nesten halvparten (47,3 %) av oversendelsene skyldes manglende revisor. Dette gjenspeiler seg i 'Tvangsoppløst ev. under behandling hos tingretten' . Av de 640 i 2013 ble 61,4% tvangsoppløst i forbindelse med mangel av revisor.
Brønnøysundregistrene
tracking