Registrerte enheter i Enhetsregisteret og tilknyttede register

Publisert 12.03.2014
Ingen enheter kan registrere seg i noen av de
Brønnøysundregistrene
tracking