Saker behandlet i Enhetsregisteret

Publisert 12.03.2014
I perioden 2010 til 2013 har antall saker ved Enhetsregisteret økt med 62 974 (17,5 %). Av alle saker behandlet i 2013, dreier 48,9 % seg om endringer og 38,7 % er nyregistreringer.
Brønnøysundregistrene
tracking