Forespørsler besvart på telefon

Publisert 12.03.2014
Sammenliknet med 2012 økte gjennomsnittlig ventetid ved Altinn Brukerservice og Opplysningstelefonen med henholdsvis 51,0 % (19,7 sekunder) og 79,1 % (31,1 sekunder). Gjennomsnittlig samtaletid var henholdsvis 198 og 121 sekunder. Gjennomsnittlig ventetid i 2013 ved Bedriftsveiledning var 19,4 sekunder, og gjennomsnittlig samtaletid var 378 sekunder.
Brønnøysundregistrene
tracking